HISTORIA FIRMY

  • Jesteśmy zespołem architektów dla których tworzenie architektury to sposób na życie. Fascynująca jest praca z ludźmi, dla ludzi, praca w zespole - jej dynamika i nieoznaczoność. Od założenia biura w styczniu 1997 minęło już kilkanaście lat, w czasie których zmieniała siępolska i europejska rzeczywistość, pojawiały się nowe trendy i technologie. To, co od tego czasu robimy sprawia nam jednak stale satysfakcje i daje możliwość ciągłego rozwoju.
  • Od początku swojej działalności biuro działa w siedzibie przy ul. Sarego 7 w sercu Starego Miasta w Krakowie. Może to miejsce i może to miasto sprawia, że łatwiej nam łączyć współczesność i tradycję. Łatwiej podejmować wyzwania, jakie niesie dzisiejsza tak szybko zmieniająca się codzienność.

IDEA

  • Wspólnicy tworzący Grupę 68 Architekci to zupełnie odmienne charaktery i osobowości. Jednak praca każdego z nas i wszystkich wspólnie doprowadziła do miejsca, w którym możemy dać sobie wzajemnie oparcie, popatrzeć wstecz i wybiec daleko do przodu. Mamy poczucie że stworzyliśmy markę, która zapewnia zarówno zespołowi jak i klientom komfortwspółpracy i najwyższą jakość opracowywanych przez nas projektów.
  • Projektując mamy świadomość ogromnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje, w zakresie kształtowania przestrzeni i formy jak również związanych z tymi decyzjami ograniczeniami budżetowymi i terminowymi naszych klientów. Każdy projekt dzieje się w określonych ramach i czasie. Każdy projekt to ogrom zadań do wykonania, wiedzy do przelania na papier w formie słów i rysunków. Wszystkie projekty do efekt współpracy zespołu ludzi – suma ich różnorodnej wiedzy, doświadczenia i twórczego myślenia.

DOŚWIADCZENIE

  • Przez lata wspólnej pracy zdobyliśmy ogromne doświadczenie w projektowaniu wszelkiego rodzaju obiektów i spełnieniu wysokich i specyficznych wymogów naszych klientów. Projekty nad którymi pracujemy były i są bardzo różnorodne. Od małych indywidualnychwnętrz i domów jednorodzinnych, budynków i zespołów mieszkalnych poprzez budynki komercyjne - takie jak biurowce i hotele aż do architektury przemysłowej i projektówurbanistycznych w dużej skali. Znaczna część to projekty w substancji zabytkowej, kamienice, zespoły klasztorne. Projektowaliśmy za Uralem i w Turcji ale też w Irlandii czyHiszpanii. Projektujemy indywidualne meble czy zabytkowe detale lecz również platformęstartową dla balonu widokowego czy stacje autostradowe.

WSPÓŁPRACA Z GRUPĄ

  • Nasza praca rozpoczyna się od zwykłej rozmowy, wymiany słów i myśli, od wysłuchaniasię w potrzeby a czasem i marzenia naszych klientów. Prawdziwe wyzwanie to zamienić jew realny kształt zbudowanego budynku, przestrzeni czy wnętrza. Potrafimy przeprowadzićpłynnie cały ten proces od wstępnej analizy terenu poprzez stworzenie rysunkówbudowlanych, wykonawczych, wizualizacji aż do nadzorów technicznych na budowie,kontrolę budżetu i odbiorów.
  • Nie ma w tym rutyny. Każdy projekt jest wyjątkowy jak wyjątkowy jest każdy człowiek i jego wizja świata.