Contact

contact

GRUPA 68 ARCHITEKCI S.J.

31-047 Kraków
ul. Sarego 7/10
Tel. +48 12 4295099, 2923245, 2923246
Fax. +48 12 4295099 w.116
grupa68@grupa68.com.pl

Krajowy Rejestr Sądowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Nr wpisu 0000247007
NIP 6761765713
REGON 351212730

Citi Handlowy Bank Handlowy w Warszawie SA O/Kraków
59 1030 0019 0109 8503 0006 3716